Współczujemy

Luty 11, 2019
Z ogromnym smutkiem i żalem

 przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ukochanej Mamy Piotrusia, Paulinki i Justynki Białkowskich. 

Całej Rodzinie i Bliskim 

składamy szczere wyrazy współczucia 

w tej trudnej dla wszystkich chwili.

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

przedszkolaki, uczniowie i rodzice 

Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.  

Pogrążona w głębokim smutku i żałobie Rodzina przekazała informację, 
że msza św. żałobna odbędzie się w piątek 15.02.2019 r. o godz. 13.00 
w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Starczowie. 
Ceremonia pogrzebowa nastąpi po mszy świętej na miejscowym cmentarzu.
Święto Babci i DziadkaUdział w wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej