Przyszłość zawodowa czwartoklasistów w andrzejkowych wróżbach

Grudzień 2, 2018

W naszej szkole we wszystkich klasach realizowany jest program orientacji zawodowej. Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych możliwości i predyspozycji, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec pracy i nauki oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz pasji. Poznając wybrane zawody zwracamy szczególną uwagę na wymaganą wiedzę i umiejętności, na sytuację na rynku pracy oraz na możliwe kierunki osobistego rozwoju.

Tegoroczne Andrzejki w klasie IV B stały się okazją, aby poznać swoją przyszłość zawodową poprzez wróżby. Najpierw każda dziewczynka losowała zapisane na czerwonym sercu imię swojego kandydata na męża, natomiast chłopcy losowali żółte serca, które wróżyły im imię narzeczonej. Po krótkiej pogadance na temat znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz obowiązków rodziców wobec dzieci, nastąpiło wróżenie zawodowej przyszłości. Każdy uczeń wyciągnął z wielkiego kryształowego dzbana dwa cukierki z wróżbami. Wyniki wróżenia traktowaliśmy oczywiście „z przymrużeniem oka”, jako świetną zabawę, która była okazją do uświadomienia nam różnych możliwości osobistego rozwoju. Dzięki odczytywanym z wielkimi emocjami wróżbom dowiedzieliśmy się, że w zależności od indywidualnych predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień i pasji możemy zostać dobrymi, a nawet świetnymi, znanymi i cenionymi rzemieślnikami, handlowcami, prawnikami, architektami, policjantami, strażakami, kolejarzami, zawodowymi kierowcami, pracownikami biurowymi, ekonomistami, finansistami, naukowcami, artystami, sportowcami, biznesmenami, urzędnikami państwowymi, politykami, lekarzami, stomatologami, weterynarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, rehabilitantami, farmaceutami, nauczycielami, informatykami, dziennikarzami.

Po odczytaniu wylosowanych wróżb uświadomiliśmy sobie, że każdy zawód jest bardzo potrzebny i ważny, a wykonywany solidnie da możliwość osobistego rozwoju, przyniesie satysfakcję, poważanie i zaufanie wśród ludzi, zaszczyty, a nawet sławę. W każdym zawodzie można odnieść sukces finansowy i dążyć do objęcia ważnego stanowiska kierowniczego. W wielu zawodach jest też szansa na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Podsumowaniem zajęć była dyskusja na temat znaczenia pracy zawodowej. Ustaliliśmy, że praca jest bardzo ważna w życiu dorosłego człowieka. Potrzebna jest nie tylko dla zabezpieczenia potrzeb finansowych, ale przynosi też wiele innych korzyści, np. daje poczucie spełnienia, zadowolenia, radości, mobilizuje do podejmowania odpowiedzialnych, a często nawet odważnych decyzji, prowokuje do wysiłku, poświęcenia, cierpliwości, staranności, sumienności, systematyczności, odpowiedzialności, niezawodności w działaniu, stałego dokształcania i stawiania czoła nowym wyzwaniom.

Uczniowie klasy IV B

 

 

 

Dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas IV-VIIIŻyczenia dla górników na Barbórkę 2018