Poznajemy zawody swoich rodziców - spotkanie z położną Panią Magdaleną Bołaz

W czerwcu klasę IVb odwiedziła mama jednego z uczniów, Pani Magdalena Bołaz w celu zaprezentowania swojego zawodu, tj. położnej środowiskowo-rodzinnej NZOZ „Medicus Plus” Sp.zo.o.

Najpierw poznaliśmy krótka historię zawodu położnej. Dowiedzieliśmy się, że jest to jeden z najstarszych zawodów, a jego korzenie sięgają początków cywilizacji. W dawnych czasach położne pilnie strzegły swej wiedzy, a nabyte umiejętności przekazywały tylko wybranym osobom, przeważnie swym córkom. W dzisiejszych czasach, aby zostać położną trzeba zdobyć tytuł licencjata lub magistra położnictwa i zostać wpisanym do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

W dalszej części spotkania Pani Magda opowiedziała nam o swojej pracy, czyli o licznych i różnorodnych obowiązkach położnej środowiskowo-rodzinnej, takich jak: edukacja w zakresie planowania rodziny, przygotowanie kobiety do porodu, odbieranie porodu w różnych nagłych przypadkach, opieka nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz w chorobach ginekologicznych, opieka nad noworodkiem, jego mamą oraz rodziną przez 6 tygodni od porodu, edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety, prawidłowego odżywiania w okresie ciąży i połogu, pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii ciąży.
Szczególnie duże zainteresowanie uczniów wzbudził sprzęt, którego używa w codziennej pracy położna rodzinno-środowiskowa. Mogliśmy nie tylko zobaczyć na własne oczy, ale również dotknąć i spróbować użyć dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do mierzenia tętna płodu, przyrządu do oceny wymiarów  miednicy kobiety przed porodem, stetoskopu, ciśnieniomierza.
Pod koniec spotkania był czas na zadawanie pytań, których było bardzo dużo i na które Pani Magda cierpliwie i wyczerpująco odpowiadała. Pytania nasze dotyczyły między innymi radosnych i smutnych wspomnień Pani Magdy z odebranych porodów, bliźniąt syjamskich, porodów poprzez cesarskie cięcie, przyczyn wad rozwojowych dzieci, warunków pracy i zarobków położnej.

Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie Bołaz za to wyjątkowe spotkanie, podczas którego poznaliśmy zawód położnej. Dziękujemy również za poświęcony nam czas.

Weronika Kwiatkowska, uczennica klasy IV b pod opieką Alicji Walerian

 

Wycieczka do Srebrnej GóryUroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego 2018/2019