Młodzi Głosują – wybory do Europarlamentu

Po raz pierwszy w naszej szkole został przeprowadzony projekt CEO „Młodzi Glosują”.
Każdy z nas był zaangażowany w organizacje wyborów. Przeprowadziliśmy lekcje dotyczące Unii Europejskiej i jej instytucji, a uczniowie zostali zapoznani z programami wyborczymi partii, startującymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W zamieszkiwanych przez nas miejscowościach rozwieszono plakaty, zachęcające do udziału mieszkańców w wyborach. W realizacji projektu wspierała nas nauczycielka wiedzy o społeczeństwie – pani Małgorzata Wrońska. Data wyborów została wyznaczona na 23.05.2019 r. Lokal został odpowiednio zagospodarowany. Ławki ułożono tak, by każdy wyborca mógł indywidualnie i tajnie zagłosować, oddając głos na wybrany przez siebie komitet wyborczy. Przygotowano również urnę i miejsce dla komisji wyborczej, obok której ustawiliśmy flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczniowie naszej szkoły mogli głosować w klasie zagospodarowanej jako lokal wyborczy. Głosowanie odbyło się na trzech pierwszych lekcjach, a udział w nich brali uczniowie od klasy szóstej do klasy ósmej. Każdy podpisał się na liście, a następnie otrzymał kartę do głosowania. Pozytywnie zaskoczyła nas ilość osób chętnych do udziału w głosowaniu, sprawność i pewność decyzji młodych wyborców. Natomiast wyzwaniem stało się utrzymanie młodszych klas w należytym porządku i dopilnowanie idealnej ciszy w lokalu wyborczym. Byliśmy zaskoczeni tym, że wszyscy odpowiednio zagłosowali, więc nie pojawiły się głosy nieważne. Myślimy, iż zarówno nam, jak i wyborcom bardzo spodobała się ta inicjatywa i chętnie weźmiemy w niej udział po raz kolejny.
Wybory cieszyły się w szkole dużą popularnością – frekwencja wyborów wynosiła…. 83%. W naszej szkole największą liczbę głosów oddano na…..Prawo i Sprawiedliwość, natomiast na drugim miejscu znalazła się KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Mimo to liczba głosów oddanych na owe partie była bardzo zbliżona. Do tej pory nie dzieliliśmy się wynikami wyborów z głosującymi i całą społecznością szkolną, na stronie szkoły ukaże się frekwencja wyborów, a wyniki dopiero po wyborach do Europarlamentu.

Z wizytą w OSP 2 Kamieniec ZąbkowickiMamy prawo do poczucia bezpieczeństwa w domu, szkole i środowisku