Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

   „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”   Zbigniew Herbert

   19 marca 2019 r. grupa uczniów z klasy VIII wzięła udział w szkolnym Konkursie Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, przygotowanym przez panią Alicję Nowakowską. Pytania nie należały do łatwych. Np. Kto i jakim orderem odznaczył Witolda Pileckiego ? Gdzie w Warszawie chowano potajemnie zamordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego ? Z czyjej inicjatywy powstał Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ? Poza tym należało znać regiony, w których działali niezłomni, ich pseudonimy oraz prawdziwe imiona i nazwiska m. in. „Zapora”- Hieronim Dekutowski, „Inka”- Danuta Siedzikówna, „Jastrząb”- Leon Taraszewicz, „Łupaszka” – Zygmunt Szendzielarz, „Nil” – Augustyn, Emil Fieldorf.

Wyniki są następujące:

I miejsce – Natalia Sopuch

II miejsce – Weronika Szymczak

III miejsce – Remigiusz Myśliwiec

Wyróżnienie: Aleksandra Janik

Celem konkursu było:

  • pogłębienie wiedzy historycznej,
  • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej,
  • budzenie i utrwalenie dumy z dziedzictwa narodowego,
  • dokonanie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.                                          Poprzez udział w konkursie chcieliśmy upamiętnić Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, który przypada każdego roku 1 marca. Na zajęciach Koła historycznego oraz podczas samodzielnej nauki zdobywaliśmy wiadomości o naszych bohaterach. Mamy szczęście żyć w czasach pokoju, ale naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o tych, którym zabrano życie, a próbowano też zabrać dobre imię.                                                                                                                                                                          Uczestnicy konkursu
Wycieczka klasowa do WałbrzychaKonkurs historyczny „Moja duża i mała Ojczyzna”