Kalendarz

KALENDARZ IMPREZ, AKCJI I KONKURSÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2017/2018
 • L.p

  Impreza

  Data

  Sposób realizacji

  Nauczyciele odpowiedzialni

      1.          

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  01.09.2017 r.

  – udział we Mszy św.

  – uroczysty apel

  – dyrektor szkoły mgr A. Albrecht

  – opiekun Samorządu Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian  (apel)

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska (przygotowanie liturgii Mszy św.)

      2.          

  Europejski Dzień Języków Obcych

  26.09.2017 r.

  – nauczyciel j. angielskiego mgr J. Grzesik-Leopolska

      3.          

  Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów

  Wrzesień/ październik

   2017 r.

  – uroczysty apel

   

  – dyrektor szkoły mgr A. Albrecht

  – wychowawcy klasy I

  mgr B. Nowaczek

  –  opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian,

  mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klasy III a i III b mgr K. Kotra, mgr M. Wilk

      4.          

  Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

  I spotkanie –

  I semestr

   

  II spotkanie –

  II semestr

  – spotkania ze znanymi i zasłużonymi w środowisku ludźmi

  – szkolny konkurs czytelniczy

  – nauczyciel j. polskiego 

  mgr D. Szymczak

  – nauczyciel j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

   

      5.          

  Akcja „Sprzątanie Świata”

  jesień/ wiosna 2017/2018

  – sprzątanie terenu wokół szkoły

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

  mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

   

      6.          

  Akcje zbierania surowców wtórnych na cele charytatywne

  jesień/ wiosna 2017/2018

  – zbieranie plastikowych nakrętek

  – katecheta s. mgr. K. Fabicka

  – wychowawcy klas I-VII:
   mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr D. Szymczak, mgr T. Gembara,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

      7.          

  Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  jesień/ wiosna 2017/2018

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII, przygotowanie do wyższych etapów konkursu

  – nauczyciel wychowania fizycznego mgr G. Czachor

  – nauczyciel techniki mgr E. Dąbrowska

   

      8.          

  Szkolne Zawody Sportowe

  jesień/ wiosna 2017/2018

  – międzyklasowe zawody dla klas

  IV – VII

  – nauczyciel wychowania fizycznego mgr G. Czachor

  – nauczyciel wychowania fizycznego mgr A. Jabłońska

      9.          

  Dzień Chłopca

  wrzesień/ październik 2017 r.

  – spotkania integracyjne

  w klasach

  – dyskoteki klas I-III, IV-VI

  – opiekun Samorządu  Uczniowskiego

  mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek, mgr T. Gembara,

  mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  10.          

  Przedstawienia profilaktyczne we współpracy z Gminną Komisją

  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  październik 2017 r.

  – przedstawienie profilaktyczne

  – pedagog szkolny
  mgr M. Skotnicka
  – nauczyciel wspomagający
  mgr E. Juszczak
  – nauczyciel j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

   

  11.          

  Dzień Edukacji Narodowej

  październik 2017 r.

  – uroczysty apel

   

  – nauczyciele j. polskiego mgr A. Nowakowska,

  mgr D. Szymczak

   (apel)

  –  opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak (życzenia)

  12.          

  39. Rocznica Wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża

   

  Wspomnienie Osoby Świętego Jana Pawła II

  październik 2017 r.

  .

  – uroczysty apel

  – uroczystości w kościele

  – uroczystości przy pomniku Papieża Jana Pawła II

  – dekoracja szkoły

  – nauczyciel j. polskiego:

  mgr D. Szymczak

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – nauczyciel muzyki mgr T. Gembara

  (apel, uroczystości w kościele i przy pomniku),

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A.Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

   (dekoracja szkoły)

   

  13.          

  Konkurs Poezji Religijnej

  wrzesień-październik

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciele j. polskiego

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  14.          

  Konkurs Poezji Maryjnej

  wrzesień-październik

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciele j. polskiego

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  15.          

  Konkurs

  zDolny Ślązaczek

  październik

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciel matematyki i przyrody

  mgr A. Walerian

  – nauczyciele j. polskiego:

  mgr D. Szymczak,

  mgr A. Nowakowska

  – nauczyciel j. angielskiego

  mgr J. Grzesik-Leopolska

   

  16.          

  Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

  26.10. 2017 r.

   

  – nauczyciele biblioteki:

  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk

  17.          

  Konkursy Bezpieczeństwa

  –  „Uczę się bezpiecznie żyć”

  –  „Jestem bezpieczny w szkole, w domu i na drodze”

  –  „Wiedza pożarnicza”

  jesień/ wiosna 2017/2018

   

   

  – szkolne konkursy dla klas IV – VII

  – pedagog szkolny mgr M. Skotnicka
  – nauczyciel wspomagający
  mgr E. Juszczak

  – nauczyciel techniki mgr E. Dąbrowska

  18.          

  Akcja „Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli”

  październik/

  listopad

  2017 r.

  – sprzątanie grobów

  – wychowawca klasy IV a
   mgr T. Gembara

   – nauczyciele j. polskiego

  mgr D. Szymczak,

  mgr A. Nowakowska

   

   

  19.          

  Akcja „Góra Grosza”

  październik/

  listopad

  2017 r.

  – zbiórka pieniędzy

  w szkole

   

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

   

   

   

  20.          

  Poczet Świętych

  listopad

  2017 r.

  – konkurs plastyczny
  – konkurs na strój świętego
  – przygotowanie prezentacji o świętym

   

   

   

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciele j. polskiego:

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  21.          

  Narodowe Święto Niepodległości

   

  Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

  listopad

  2017 r.

  – uroczysty apel

   

  – nauczyciel historii i j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

  – nauczyciel muzyki

  mgr T. Gembara

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

   

  22.          

  Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej 2017

  listopad

  2017 r.

  – realizacja projektu edukacyjnego

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – nauczyciel j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

   

  23.          

  Konkurs Historyczny „Duża i mała Ojczyzna”

   

  listopad

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciel historii i j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

   

  24.          

  Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka”

  listopad/ grudzień

  2017 r.

  – zbiórka darów dla wybranej rodziny

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak
  – wychowawcy klas I-VII:
   mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,

  mgr B. Nowaczek, 

  mgr A.Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  – nauczyciele wspomagający:
  mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  25.          

  Andrzejki

  listopad

  2017 r.

  – dyskoteki klas II-III, IV-VII

  – integracyjne spotkania  klasowe – zabawy, wróżby

  – opiekun Samorządu  Uczniowskiego

  mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klas I-VII:
   mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,

  mgr B. Nowaczek, 

  mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  26.          

  Konkurs polonistyczny dla klas IV-VII

   

  listopad

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele j. polskiego: mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  27.          

  Dzień Górnika

  grudzień

  2017 r.

  – spotkania z górnikami kopalni odkrywkowych na terenie gminy

  – wychowawcy klasy III mgr M. Wilk

  – nauczyciel wspomagający

  mgr E. Juszczak

   

   

  28.          

  Spotkanie z Mikołajem

  grudzień

  2017 r.

  – integracyjne spotkania klasowe

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek, 

  mgr A.Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  (integracyjne spotkania klasowe)

   

  29.          

  Konkurs kolęd

  grudzień

  2017 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciel muzyki

  mgr T. Gembara

   

  30.          

  Wigilia w szkole

  grudzień

  2017 r.

  – apel (życzenia świąteczne, wspólne śpiewanie kolęd)

  – spotkania integracyjne w klasach przy wigilijnym stole

  – świąteczna dekoracja szkoły

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska
  (apel)

  – nauczyciel techniki mgr E. Dąbrowska

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek, 

  mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  (spotkania integracyjne w klasach, dekoracja szkoły)

   

  31.          

  Jasełka

  grudzień

  2017 r./

  styczeń 2018 r.

  – uroczysty apel

  – występ dla rodziców

  – występ w świetlicy środowiskowej

  – udział w konkursie zespołów kolędniczych

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciele j. polskiego

  mgr D. Szymczak,

   mgr A. Nowakowska

   

   

  32.          

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  styczeń

  2018 r.

  – zbiórka pieniędzy w szkole i w środowisku

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – wychowawca klasy I mgr B. Nowaczek

  – nauczyciel historii i j. polskiego mgr A. Nowakowska

  – nauczyciel j. angielskiego

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  33.          

  Konkurs Recytatorski „Pegazik”

  styczeń

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele j. polskiego:

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  34.          

  Konkurs ortograficzny – I etap

  styczeń

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele j. polskiego:

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  35.          

  Zabawa karnawałowa

   

  styczeń/ luty

  2018 r.

  – spotkania integracyjne

  w klasach

  – dyskoteki klas II-III, IV-VII

  – opiekun Samorządu  Uczniowskiego

  mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  36.          

  Dzień Zakochanych – Walentynki

  luty

  2018 r.

  – „Poczta

     Walentynkowa”

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

   

  37.          

  Szkolny Konkurs Wiedzy

  o Janie Pawle II

  marzec

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

   

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciel j. polskiego

  mgr D. Szymczak

  – nauczyciel historii i j. polskiego mgr A. Nowakowska

  38.          

  Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

  marzec/ maj

  2018 r.

  – zbiórka pieniędzy w szkole i w środowisku

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,  

  mgr A.Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający:
   mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  39.          

  Pamiętamy
  o żołnierzach wyklętych

  01.03.2018 r.

  – apel

  – nauczyciel historii i j. polskiego mgr A. Nowakowska

  40.          

  Konkurs polonistyczny

  „Ojczyzny Polszczyzny”

  dla klas IV-VII

   

  marzec

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele j. polskiego:
  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  41.          

  Dzień Kobiet

  marzec

  2018 r.

  – uroczysty apel

   

   

  – spotkania integracyjne

  w klasach

   

   

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  42.          

  Pierwszy Dzień Wiosny

   

   

   

  Dzień Samorządności

   

  marzec

  2018 r.

  – powitanie wiosny

  w terenie

  – wychowawcy klas I-VII: mgr K. Kotra, mgr M. Wilk, mgr B. Nowaczek,

  mgr A.Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska

   

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  43.          

  Uroczyste pasowanie na czytelnika

  marzec

  2018 r.

  – apel

  – nauczyciele biblioteki:

  mgr M. Wilk, mgr K. Kotra

  44.          

  Konkurs Języka Angielskiego

  marzec

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas I-III oraz dla klas IV-VII

  – nauczyciel j. angielskiego

  mgr J. Grzesik

  45.          

  Dzień Urodzin chińskiego baśniopisarza 

  H. Ch. Andersena

  w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

  02.04.2018 r.

  – prace plastyczne

  – nauczyciel j. polskiego mgr D. Szymczak

  46.          

  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

  23.04.2018 r.

  – apel

  – nauczyciel j. polskiego

  mgr A. Nowakowska

  47.          

  Rekolekcje Wielkopostne

  kwiecień

  2018 r.

  – udział w rekolekcjach wielkopostnych

  – kiermasz świąteczny

  – dekoracja szkoły

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  (przygotowanie uczniów do rekolekcji)

  – wychowawcy klas I-VII:

  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,

  mgr B. Nowaczek,

   mgr A.Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający: mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  (wielkanocna dekoracja szkoły)

  – nauczyciel techniki

  mgr E. Dąbrowska

  48.          

  Regionalny
  Konkurs Wiedzy

  o Janie Pawle II

  kwiecień

  2018 r.

  – regionalny konkurs dla klas IV – VII

   

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – nauczyciel j. polskiego

  mgr D. Szymczak

  – nauczyciel historii i j. polskiego: mgr A. Nowakowska

  49.          

  Święto Ziemi

  kwiecień

  2018 r.

  – apel

  – zbiórka surowców wtórnych

  – nauczyciele przyrody

  mgr inż. A. Walerian,

  mgr D. Pastuszczak

  – nauczyciel fizyki mgr L. Jagoda

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,

   mgr A. Nowakowska,

  mgr G.Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający:
  mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

  50.          

  Konkurs „Unia Europejska – Podróże po Europie”

  kwiecień/ maj

  2018 r.

  – konkurs dla klas
  IV – VII

   

  – nauczyciel przyrody

  mgr inż. A. Walerian

  – nauczyciel historii i j. polskiego mgr A. Nowakowska

  – nauczyciel angielskiego

  mgr J. Grzesik-Leopolska

  51.          

  Rocznica Konstytucji

  3 maja

   

  Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Rocznicy Konstytucji

  3 maja.

  maj

  2018 r.

   

  – uroczysty apel

  – nauczyciel historii i j. polskiego A. Nowakowska

  – nauczyciel muzyki

   mgr T. Gembara

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

  – nauczyciel j. polskiego D. Szymczak

  52.          

  Dzień Matki

  maj

  2018 r.

  – spotkania klasowe

   

  – wychowawca klasy I

  mgr B. Nowaczek

   

  53.          

  Konkurs przyrodniczy dla klas IV-VII

  maj

  2018 r.

   

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele przyrody

  mgr inż. A. Walerian, mgr D. Pastuszczak

  – nauczyciel fizyki mgr L. Jagoda

  54.          

  Konkurs matematyczny dla klas IV- VII

   

  maj

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciel matematyki

  mgr inż. A. Walerian

  55.          

  Konkurs ortograficzny – II etap

  czerwiec

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klasy III

  – wychowawcy klas III:

  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk

  56.          

  Konkurs ortograficzny – II etap

  czerwiec

  2018 r.

  – szkolny konkurs dla klas IV – VII

  – nauczyciele j. polskiego:

  mgr D. Szymczak, mgr A. Nowakowska

  57.          

  Dzień Dziecka

  czerwiec

  2018 r.

  – przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową

  – gminny festyn sportowy

  – wychowawcy klas I-VII:
  mgr K. Kotra, mgr M. Wilk,
  mgr B. Nowaczek,  

  mgr A. Nowakowska,

  mgr G. Czachor, mgr T. Gembara,

  mgr D. Szymczak,

  mgr J. Grzesik-Leopolska
  – nauczyciele wspomagający:
  mgr M. Skotnicka, mgr E. Juszczak

   

   

  58.          

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  czerwiec

  2018 r.

  – msza św.

  – uroczysty apel

   

  – dyrektor szkoły mgr A. Albrecht

  – katecheta s. mgr B. Nowakowska

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

    mgr inż. A. Walerian, mgr D. Szymczak

   

  Opieka nad Pocztem Sztandarowym

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

   mgr inż. A. Walerian,

  mgr D. Szymczak

  mgr A. Nowakowska

  Gazetka Samorządu Uczniowskiego

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian,

  mgr D. Szymczak

  Gazetka na korytarzu przy pracowni nr 9

  – nauczyciel historii i j. polskiego mgr A. Nowakowska

  Informacje o osiągnięciach uczniów na korytarzu na parterze

  – nauczyciel informatyki mgr T. Gembara

  Redagowanie szkolnej strony internetowej

  – nauczyciele organizujący poszczególne konkursy, uroczystości, imprezy

  Redagowanie na szkolnej stronie internetowej informacji dotyczących Samorządu Uczniowskiego

  – opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego

  mgr inż. A. Walerian,

  mgr D. Szymczak

  Informacje z życia szkoły na gazetce na dolnym korytarzu

  – pedagog szkolny
  mgr M. Skotnicka

  Nagłośnienie, oprawa muzyczna na uroczystości szkolne i środowiskowe

  – nauczyciel wych. fiz. mgr G. Czachor

  Artykuły z przebiegu uroczystości, akcji, konkursów

  – organizatorzy uroczystości

  Zdjęcia z uroczystości szkolnych i środowiskowych

  – organizatorzy uroczystości

  Dekoracja okien na uroczystości szkolne i środowiskowe na parterze i na dolnej części klatki schodowej

  – wychowawcy klas I-III:
  mgr K. Kotra, mgr B. Nowaczek,

   mgr M. Wilk

  Dekoracja okien na uroczystości szkolne i środowiskowe na I i II piętrze i na górnej części klatki schodowej

  – wychowawcy klas IV-VI:

  mgr G. Czachor,  mgr A. Nowakowska,

  mgr D. Szymczak, mgr T. Gembara, mgr J. Grzesik-Leopolska

  Opieka nad gazetką w holu szkoły

  – nauczyciel j. polskiego mgr D. Szymczak

  Opieka nad kroniką szkoły

  – nauczyciel j. polskiego mgr A. Nowakowska