Egzaminy klasy VIII

15 kwietnia 2019 roku wszyscy uczniowie klasy VIII przystąpili do Egzaminu z języka polskiego, który trwał 120 minut. Tylko trzy osoby mogły wykorzystać dłuższy czas, przysługujący im zgodnie z zaleceniami PPP.

16 kwietnia odbył się Egzamin z matematyki i trwał 100 minut.

17 kwietnia uczniowie przystąpili do  Egzaminu z języka angielskiego, który trwał 90 minut.

Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 roku, a zaświadczenia ósmoklasiści dostaną  dopiero 21 czerwca 2019 r. wraz ze świadectwami ukończenia szkoły podstawowej.

Poznajemy zawody naszych rodziców-kolejne spotkanie w ramach realizacji doradztwa zawodowegoOczekiwanie na Wielkanoc